Torkos András

TorkosAndrás

1669-1737

Szülővárosában, Győrött, valamint Pozsonyban és Sopronban tanult, ezután hosszú időt töltött a wittenbergi egyetemen (1692-1698), ahonnan magiszteri fokozattal tért haza. Még wittenbergi tartózkodása alatt levelezett Philipp Jacob Spenerrel és személyesen is meglátogatta August Hermann Franckét Halléban. A Győrbe visszatérő diák rektor és segédlelkész lett, majd 1707-ben lelkésszé választották.

Torkost az utókor a magyar pietizmus atyjának nevezi, részben azért, mert a hazai pietista irodalom szinte első termékei az ő művei: 1709-ben Halléban jelent meg később is népszerű, sok kiadást megért, vaskos imakönyve, az Engesztelő áldozat és az ún. Győri katekizmus (Luther Kis kátéjának bővített fordítása). Torkos András azonban nemcsak ezzel érdemelte ki a megtisztelő melléknevet. Tanítványait (Bárány Györgyöt, Sartoris Jánost, Vázsonyi Mártont), akik általában kollégái is lettek a győri iskolában, fontos egyházi pozíciókba (pl. artikuláris és végvári gyülekezetekbe) segítette, ezzel sikerült a pietizmust a Dunántúl meghatározó teológiai irányzatává, s Győrt fontos egyházi-kulturális centrummá tennie. A győri középiskola felvirágzása ugyan már nem Torkos tanítóskodása, hanem lelkészi hivatala idején történt, de szerepe – főleg a megfelelő munkatársak kiválasztása révén – így is kulcsfontosságú volt.

A dunántúli szuperintendensválasztáson (1736), ahol maga is jelölt volt, Torkos már a pietizmus túlzásaitól óvott, s halála előtt megjelent Újszövetség-fordítása (Wittenberg, 1736) sem mutat pietista vonásokat. Torkos András élete alkonyán tehát ismét az ortodox lutheranizmus felé fordult, s ez gyermekei iskoláztatásában is kifejeződött.

http://fasor.lutheran.hu/index.php?oldal=28&infm=8

1736 – Wittenberg – Torkos András

A’ mi Urunk Jesus Kristusnak Új Testamentoma görög nyelvböl Magyarrá fordittatott a’ meg nem másólt Augustana Confessio szerint valo Györi Eklésiának mostani Prédikátora Torkos András által.
Nyomtattatott Vitembergában Scheffler Dávid János az ott való Académiának könyvnyomtatója által 1736. esztendőben.

Magyar evangélikus szerzőtől ez az első önálló fordítási kísérlet, bár Károlyi szövegét Torkos András is használta. Érdekesek jegyzetei. Bibliaolvasási szabályokat is megfogalmazott. Megjelenését nem érhette meg, fia rendezte sajtó alá. 1803-ban még egyszer megjelent.

Egyszerű, klasszicizáló címlap.

Egy lap Pál apostol leveléből.

Dísztelen bőrkötés.

A nagyításhoz kattintson a képekre!

http://biblia.drk.hu/books/show/year/9