Hogy több legyen… – Évkönyv 2014

Hogy több legyen…

Minden alapítvány olyan szervezet, amely gazdasági tevékenységet folytat. Vannak írott szabályok, gazdasági és törvényi előírások, melyeknek szigorúan meg kell felelnie. Elsősorban ez az, ami számon kérhető, amivel pedig egy alapítvány több lehet ennél, az elsősorban a kuratóriumon múlik, akinek a tagjaira az alapítók rábízták a szervezet gazdálkodását. Időnként híradásokban hallani lehet arról, hogy vannak olyan alapítványok, melyek kevésbé töltik be azt a szerepüket, mellyel az alapítók indították útra. Ilyenkor mindig számot vetek azzal, hogy remélhetőleg a „Torkos András” Evangélikus Egyházi Művelődési Alapítvány valóban azt a szerepét tölti be, amivel eredetileg alapíttatott. Ezért azoknak a kuratóriumi tagoknak mondok most köszönetet, akik minden ellenszolgáltatás nélkül, elhivatottan végzik felelősségteljes feladatukat.

Meggyőződésem szerint egy alapítvány attól több bármilyen gazdasági tevékenységet folytató társaságnál, hogy a rábízott anyagi forrásokat a lehető legnagyobb mértékben jó célokra, közvetve vagy közvetlenül, a rászorulók támogatására fordítja, lehetőséget teremtve ezzel azok számára, akik önerejükből nem lennének képesek elérni szükséges célokat. Ebben mindazoknak elévülhetetlen szerepe van, akik anyagi támogatásukkal hozzájárulnak az alapító okiratban meghatározott célok megvalósításához. Non-profit szervezetként az Ön támogatása nélkül nem lenne anyagi forrásunk ezeknek a céloknak a megvalósításához, ezért most a kuratórium nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik az elmúlt évben is hozzájárultak ahhoz, hogy támogatni tudjunk minden nemes célt és rászorulót céljai elérésében. Minden támogatónk közül had emeljem most ki a Győri Filharmonikusok jótékonysági koncertjét, melynek szervezésében kiemelkedő szerepe volt a koncert fővédnökének, Kara Ákos országgyűlési képviselő úrnak, valamint a Szent György Lovagrendnek, akiknek tagjai közül Albert András református lelkipásztor tett különösen is sokat a koncert megvalósulásáért. Köszönet a felajánlásért Fűke Géza igazgató úrnak, valamint Berkes Kálmán karmesternek és a művészeknek!

A teljesség igénye nélkül had említsek meg most olyan eredményeket, melyeket az Önök támogatásából sikerült megvalósítanunk az elmúlt évben. Egyik ilyen terület az étkezetés, mely nagy terheket ró az anyagilag szerényebb helyzetben élő családokra. Közülük azok étkeztetését támogattuk, akik más forrásból nem tudtak támogatást szerezni erre a célra. Hozzájárultunk olyan diákok osztálykirándulásához, akik családjának anyagilag megerőltető volt ez az osztályközösség szempontjából meghatározó alkalom. Valamint támogattuk oktatási intézményünk azon kezdeményezését, melynek keretében minden évben a 10. évfolyam egy hetes körutazást tesz Erdélyben, ahol megismeri határainkon kívülre szorult honfitársainkat, hagyományaikat és nemzetünk történetét. Az idei tanévben a Filharmónia felajánlásából tudtunk jelentős összeggel hozzájárulni utazásukhoz.

Alapítványunk nagy figyelmet fordít a kulturális és nemzeti értékeink ápolására is. Anyagi támogatással hozzájárultunk olyan rendezvények megvalósításához, mint a „Jeles napok” programsorozat; a nagy sikert arató karácsonyi ünnepi műsor, óvodapedagógusaink szakmai előmenetelét szolgáló továbbképzés, nemzeti ünnepeinkről való méltó megemlékezés. Az idei tanévben sokat köszönhettünk Dr. Czeglédiné Nagy Erzsébet igazgatóhelyettes asszonynak, aki segítségünkre volt egy nagyobb, sikeres pályázat lebonyolításában. Így számos olyan rendezvény megvalósulását támogattuk, mely gyermekeink, családjaik és a Győri Evangélikus Egyházközség tagjai számára jelentett remélhetőleg felejthetetlen élményt.

Megemlékeztünk pedagógusainkról, akik odaadó és áldozatos munkája nélkül iskolánk, a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda csupán egy lenne a városunkban működő oktatási intézmények közül. Javarészt nekik köszönhetően azonban mind eredményeit, mint pedig családias légkörét tekintve üde színfolt az oktatás palettáján. Pedagógusnap alkalmából egy szerény, jelképes ajándékkal és állófogadással köszöntük meg munkájukat, ahol egyúttal Hallgatóné Hajnal Judit igazgató asszonyt is köszöntöttük, mint az alapítvány kuratóriuma által alapított „Az év pedagógusa” díj díjazottjaként. Ezzel azt az évtizedes, hűséggel és önzetlenséggel való „jelenlétét” ismertük el, amely nem csupán oktatási intézményünk, de gyülekezeti közösségünk fejlődését is szolgálta mindeddig.

Végül pedig köszönetet mondok még egyszer támogatóink áldozatvállalásáért, hiszen nekik köszönhetően valósulhatnak meg céljaink mindannyiunk örömére és Isten dicsőségére. Bízva a további együttműködésünkben arra kérem Önöket, hogy a továbbiakban se feledkezzenek meg alapítványunk támogatásáról, hogy továbbra is hozzájárulhassunk gyermekeik szellemi és lelki fejlődéséhez, valamint sok szép és felejthetetlen percet tölthessünk együtt!

Csorba János
lelkész, kuratóriumi elnök